Ce sunt codurile NC8?

NC8 este acronimul de la Nomenclatorul Combinat (The Combined Nomenclature) versiunea 8 şi un cod NC8 este un simbol numeric specific unei anumite clase de produse sau servicii.

Nomenclatorul Combinat (NC) este un instrument de clasificare a mărfurilor, creat pentru a îndeplini cerințele atât ale Tarifului Vamal Comun cât și ale statisticilor de comerț exterior ale UE.

NC este, de asemenea, utilizat în statisticile comerciale intra-UE.

Este o dezvoltare ulterioară (cu subdiviziuni speciale specifice UE) a nomenclaturii Sistemului Armonizat al Organizației Mondiale a Vămilor.

Aceasta este o listă sistematică de mărfuri aplicată de majoritatea națiunilor comerciale (și folosită și pentru negocierile comerciale internaționale).

Codurile tarifare valabile în 2022 pot fi consultate şi pe site-ul: https://eur-lex.europa.eu/

Cum functioneazã NC8?

NC8 este folosit pentru a clasifica majoritatea mărfurilor atunci când sunt declarate la vamă în UE.

Subpoziția NC menționată în declarațiile pentru mărfurile importate și exportate determină:

  • ce cotă a taxei vamale se aplică;
  • modul în care bunurile sunt tratate în scopuri statistice sau pentru alte politici ale Uniunii Europene.


Mai nou, în România, Nomenclatorul Combinat este folosit la clasificarea produselor în cadrul:

  • facturilor XML pentru sistemul naţional e-Factura;
  • facturilor XML pentru sistemul naţional e-Transport;
  • generarea raportărilor privind SAF-T.


Actualizarea periodică a nomenclatorului NC8

Începând cu 1 ianuarie 2022 a intrat în vigoare noua Nomenclatură combinată NC8 în care au fost introduse noi coduri tarifare și noi cerințe în materie de unitate suplimentară pentru o serie de produse.

În fiecare an, anexa I la Regulamentul de bază NC (privind nomenclatura tarifară, statistică și Tariful Vamal Comun) este actualizată și publicată ca stand.

Astfel de actualizări iau în considerare orice modificări care au fost convenite la nivel internațional, fie la Organizația Mondială a Vămilor (OMD) în ceea ce privește nomenclatura Sistemului Armonizat (SA), fie în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) în ceea ce privește ratele taxelor.

Alte modificări pot fi necesare pentru a reflecta evoluția, de exemplu, a politicii comerciale, a cerințelor tehnologice sau statistice.